Putovanje - Venecija - Sretenje 2019. - Dan državnosti - bez noćenja, autobusom

Putovanje - Venecija - Sretenje 2019. - Dan državnosti - bez noćenja, autobusom

KLIKNITE NA www.amostravel.rs/aranzmani/venecija-dan-drzavnosti-sretenje-2019 ZA CELOKUPNU PONUDU ARANŽMANA U VENECIJI ZA DAN DRŽAVNOSTI (SRETENJE)!

KLIKNITE NA www.amostravel.rs/putovanja-evropski-gradovi-sretenje-dan-drzavnosti-2019 ZA CELOKUPNU PONUDU ARANŽMANA ZA DAN DRŽAVNOSTI (SRETENJE) U EVROPSKIM METROPOLAMA!

Venecija je čudesna i jedinstvena, jedna je od najbogatijih riznica italijanske i evropske kulture i umetnosti. Izgrađena je tokom V veka u prostranoj laguni, na ušću reke Brente u venecijanski zaliv, na preko 100 malih ostrva koje razdvaja oko 180 kanala i spaja preko 400 mostova. Venecija je grad raskošne arhitekture i neke posebne svetlosti. Njene kupole, zvonici, palate i trgovi, veličanstveni su dekor mnogobrojnih remek-dela poput Ticijana, Tintoreta i  drugih velikih majstora čuvene venecijanske slikarske škole. Kompletno gradsko jezgro Venecije sa nekoliko stotina palata i preko 90 crkava deo je svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCA.

  • CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA
  • NAPOMENE

TERMIN: 15.02. – 17.02.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 60prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

CENA ARANŽMANA: 

*SPECIJALNA PONUDA- VAŽI ZA ODREĐENI DEO KAPACITETA*

29€ po osobi 

*REDOVNA CENA*

35€ po osobi

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan Beograd – Hrvatska – Slovenija
Polazak iz Beograda sa parkinga pored direkcije “Laste” (Auto put Beograd-Niš broj 4.)  i vožnja do Novog Sada iz koga je polazak u  sa parkinga ispred Lokomotive. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora.
2. dan Punto Sabioni – Venecija (fakultativno)
Dolazak u luku Punta Sabioni u jutarnjim satima. Fakultativna vožnja brodićem do “Kraljice Mediterana” – Venecije. Poseta gradu “krilatog lava” započinje sa mesta čija je lepota toliko neobična i zasenjujuća da se ljudska čula nikada ne mogu dovoljno nadiviti i načuditi – Piazza San Marco. Najpoznatije građevine nekadašnje Mletačke republike: Palazzo Ducale, Bazilika San Marco sa replikom čuvenih antičkih konja, Biblioteka Marciana, Campanila sa čijeg vrha se vidi čitava laguna, astronomski sat. Šetnja kroz lavirinte centralnog gradskog jezgra do kanala Grande i najstarijeg mosta Ponte Rialto. Kupiti sebi masku, suvenir toliko autentičan za ovaj grad. Slobodno vreme za uživanje. Popodnevni povratak brodićem do luke Punta Sabione. Polazak za Srbiju i noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa pauzama radi odmora i obavljanja pasoških formalnosti.
3. dan Slovenija – Hrvatska – Beograd
Dolazak u mesto polaska u ranim jutarnjim satima.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker, klima, audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
-troškove organizacije i vođstva puta
-obilaske prema programu (Venecija – panorama grada)
-usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

–  ulaznice i fakultativne izlete
– individualne troškove
– putno zdravstveno osiguranje

Uslovi plaćanja:

– 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 15 dana pre datuma polaska na put.

– Čekovima gradjana

– Platnim karticama: DINA, MASTER, MAESTRO, VISA

– Platnim karticama Banca Intesa, odloženo do 12 rata bez kamate

– Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):
* Brodić P.Sabioni – Venecija – P.Sabioni 20€
* Brodić P.Sabioni – Venecija – P.Sabioni u vreme Karnevala 25 €

NAPOMENE U VEZI SA FAKULTATIVNIM IZLETIMA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

OD/19

Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela.
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama,
gužva u saobradaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu
ugovorenog programa.
Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu mogude.
Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu, ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama
prevoznika, poremedaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima
ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja,
uslovima pladanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogudnost
zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povradaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Google PlusInstagram
YUTA

0117700050
0603033623
0603033624
Njegoševa 69, Beograd
(Kod Kalenić pijace)
Franšiza Amos Travel Arena
Španskih boraca 24v amostravelbeograd @gmail.com
Pon-Pet: 09-20 časova
Subota: 09-15 časova