Putovanje - Venecija - Sretenje 2019. - Dan državnosti - autobusom, 1 noć

Putovanje - Venecija - Sretenje 2019. - Dan državnosti - autobusom, 1 noć

KLIKNITE NA www.amostravel.rs/aranzmani/venecija-dan-drzavnosti-sretenje-2019 ZA CELOKUPNU PONUDU ARANŽMANA U VENECIJI ZA DAN DRŽAVNOSTI (SRETENJE)!

KLIKNITE NA www.amostravel.rs/putovanja-evropski-gradovi-sretenje-dan-drzavnosti-2019 ZA CELOKUPNU PONUDU ARANŽMANA ZA DAN DRŽAVNOSTI (SRETENJE) U EVROPSKIM METROPOLAMA!

Vratite se u srednjevekovnu Veneciju kada su se ljudi provodili na karnevalima i balovima pod maskama. Tada je sve bilo dozvoljeno, osim jednog – da se skine maska i otkrije identitet nosioca.

  • CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA
  • NAPOMENE

TERMIN: 15.02.-18.02.

Kalkulacija je rađena na bazi 45 plativih putnika iz Novog Sada.

CENA ARANŽMANA: 

55 € po osobi

Doplata za  1/1 sobu: 40% od cene aranžmana

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan: 

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod “Lokomotive” na Železničkoj stanici u 20.00 časova. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju….

2. dan:

U prepodnevnim časovima dolazak u luku Punto Sabione. Fakultativna vožnja brodom (u 10:00 časova) do venecijanskog pristaništa. Venecija je nekadašnja srednjevekovna Mletačka Republika, izgrađena je na 120 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Po dolasku slobodno vreme na Trgu Svetog Marka gde se održava svečanost venecijanskog karnevala. Po želji individualni obilazak grada zbog velike gužve preporuka: most Uzdaha, Duždeva palata, stubovi zaštitnici grada, crkva Svetog Marka, toranj, most Rialto, crkva Santa Maria della Salute… U kasnim poslepodnevnim časovima povratak do luke i autobusa. Potom sledi polazak u hotel na smeštaj. Noćenje.

3. dan:

Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i celodnevni fakultativni izlet u Veronu. Po dolasku u Veronu obilazak grada: Trg Bra, Arena, Trg Erbe, Trg Sinjorija, grobnica Skaliđeri, Julijina kuća… Slobodno vreme za šetnju i individualna razgledanja. Potom sledi polazak u tržni centar Palmanova gde je slobodno vreme za šoping. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti…

4. dan:

Dolazak u Novi Sad u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na granici.

Cena aranžmana obuhvata:

– Prevoz autobusom visoke turističke klase na relacijama navedenim u programu,
– Smeštaj u u u hotelu “Columbud” ili sličan u Linjano Sabioadoro / Lido di Jesolu sa 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/3 sobama,
– Obilaske prema programu,
– Troškove organizacije i vođenja aranžmana.

Cena aranžmana ne obuhvata:

– Troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja

– Vožnju brodom do Venecije – 20 € (jednodnevna povratna karta), fakultativni obilazak Burana sa Venecijom (25,€), fakultativni izlet za Veronu – 15 €, minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 prijavljenih putnika,

– Ulaznice i fakultativne izlete,

– Gradska komunalna taksa, iznosi 2,€ po noći, plaća se na licu mesta vodiču,

– Doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi, po pravcu, minimum 10 putnika,

– Ostale nepomenute usluge

Uslovi plaćanja:

– 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 15 dana pre datuma polaska na put.

– Čekovima gradjana

– Platnim karticama: DINA, MASTER, MAESTRO, VISA

– Platnim karticama Banca Intesa, odloženo do 12 rata bez kamate

– Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

GT/19

Napomena:

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava. Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja. Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih. Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Kalkulacija je rađena na bazi 45 plativih putnika iz Novog Sada.

Google PlusInstagram
YUTA

0117700050
0603033623
0603033624
Njegoševa 69, Beograd
(Kod Kalenić pijace)
Franšiza Amos Travel Arena
Španskih boraca 24v amostravelbeograd @gmail.com
Pon-Pet: 09-20 časova
Subota: 09-15 časova